ESD Decrypter Wimlib 17 - Chuyển đổi file ESD sang ISO - PHANMEMTODAY
Mới cập nhật
Đang tải...

27.5.16

ESD Decrypter Wimlib 17 - Chuyển đổi file ESD sang ISO

ESD Decrypter Wimlib 17 [ phanmemtoday.com ]
ESD Decrypter Wimlib 17 là một Script tự động để xử lý các tập tin Windows gốc từ microsoft có định dạng ESD (mã hóa hoặc giải mã). Bạn có thể sử dụng ESD Decrypter Wimlib 17 để chuyển đổi các tập tin này thành một định dạng thông dụng có thể sử dụng được (ISO / WIM / giải mã ESD)
Làm thế nào để sử dụng ESD Decrypter Wimlib 17
- Tạm thời vô hiệu hóa chương trình bảo vệ vì vậy nó không gây trở ngại từ chương trình AV có thể nhận diện nhầm.
- Hãy chắc chắn rằng các tập tin ESD không bị chặn từ Attributes ( read-only ).
- Giải nén gói này vào một thư mục với đường dẫn đơn giản để tránh những rắc rối (ví dụ: C: \ ESD).
- Bạn có thể bắt đầu quá trình bằng cách sử dụng như sau:
  • Copy / Move tập tin có định dạng ESD vào cùng một thư mục bên cạnh Script, sau đó mở Script decrypt.cmd với quyền Administrator.
  • Kéo và thả tập tin ESD trên cửa sổ Command Prompt decrypt.cmd.
  • Nếu mở decrypt.cmd mà không có tập tin ESD bên cạnh, bạn sẽ được nhắc nhở để nhập vào đường dẫn tập tin ESD
- Nếu mọi việc suôn sẻ, bạn sẽ có các tùy chọn này:
ESD Decrypter Wimlib 17 [ phanmemtoday.com ]
1 - Create ISO with Standard install.wim: Tùy chọn này sẽ chuyển đổi ESD với định dạng chuẩn ISO thông thường có chứa file install.wim chuẩn ( phanmemtoday.com - khuyên dùng )
2 - Create ISO with Compressed install.esd: Tùy chọn này tương tự như lần đầu tiên, nhưng nó sẽ có độ nén cao tập install.esd
3 - Create Standard install.wim: Điều này sẽ tạo ra một file install.wim duy nhất, mà có thể được sử dụng với định dạng chuẩn ISO khác cho các phiên bản sản phẩm tương tự hoặc sử dụng nó cho nhãn hiệu áp dụng sử dụng dism / wimlib
4 - Create Compressed install.esd: tương tự như tùy chọn thứ ba, nhưng nó sẽ tạo ra file install.esd, có thể được sử dụng giống như install.wim
5 - Decrypt ESD file only: Giải mã tập tin ESD (tùy chọn này chỉ hiển thị nếu tập tin này được mã hóa)
5 - ESD file info: Thông tin tập tin ESD (tùy chọn này chỉ hiển thị nếu các tập tin đã được giải mã)
ESD Decrypter Wimlib 17 [ phanmemtoday.com ]

ESD Decrypter Wimlib 17 [ phanmemtoday.com ]

ESD Decrypter Wimlib 17 [ phanmemtoday.com ]
Download ESD Decrypter Wimlib 17
LINK DOWNLOAD FSHARE | LINK DOWNLOAD GOOGLE

Chia sẻ với bạn bè của bạn

Thêm ý kiến ​​của bạn
Disqus comments
Thông báo
Hiện tại chưa có thông báo nào từ Quản trị viên.
Đóng