Windows 10 Enterprise 2016 LTSB RTM Build 14393 ISO - PHANMEMTODAY
Mới cập nhật
Đang tải...

10.8.16

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB RTM Build 14393 ISO

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB RTM Build 14393 ISO [ phanmemtoday.com ]
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB RTM Build 14393 ISO - x64
Đây là một phiên bản của Windows 10 với các tính năng cao cấp hơn Windows 10 Pro, nó có đầy đủ các tính năng của Windows 10 Pro đồng thời tích hợp thêm nhiều tính năng hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhưng với Windows 10 Enterprise 2016 LTSB ( Long Term Servicing Branch ), Microsoft sẽ để cho doanh nghiệp tự quyết định việc cập nhật Windows theo cách họ muốn.
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB RTM Build 14393 ISO - x64 [ phanmemtoday.com ]
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB RTM Build 14393.51
Download Windows 10 Enterprise 2016 LTSB RTM Build 14393 ISO ( 64bit - x64 )
LINK DOWNLOAD FSHARE
Tag: windows 10 enterprise, windows 10 build 14393, windows 2016 ltsb, long term servicing branch

Chia sẻ với bạn bè của bạn

Thêm ý kiến ​​của bạn
Disqus comments
Thông báo
Hiện tại chưa có thông báo nào từ Quản trị viên.
Đóng